Cristian MIHĂESCU - Analiza timbrală şi registrele Cavalului românesc în La / Timbral analysis and registers of the Romanian Caval in A

Rezumat

În prezentul articol ne-am propus un studiu de caz asupra timbralității Cavalului românesc în La, un instrument tradițional autentic. Cercetarea a avut ca obiectiv prezentarea succintă a caracteristicilor cavalului, o analiză timbrală şi determinarea împărțirii pe registre şi subregistre a acestui instrument.


Cuvinte cheie

Caval, caval românesc, instrumente de suflat din lemn, timbru, analiză spectografică, registre timbrale.

...

ABSTRACT

The following article presents a case study on the timbrality of a Romanian caval in A, an authentic traditional instrument. The research sought to depict the characteristics of the caval, to perform a timbral analysis and to determine the division of the registers and sub-registers of this instrument.

 

Key words

Romanian caval, kaval, woodwind instruments, timbre, spectrographic analysis, timbral registers.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com