Jake PAINTER, Natalia SPÂN – Platforma MusicPlus Digital / MusicPlus Digital Platform

Rezumat

Utilizarea resurselor digitale în cadrul procesului de învăţare reprezintă cea mai eficientă variantă privind dobândirea de cunoştinţe şi competenţe. În acest context, prin folosirea resurselor multimedia, procesul de predare-învăţare-evaluare devine mult mai atractiv şi mai eficient. Demersul întreprins de echipa de proiect a platformei digitale MusicPlus Digital prin crearea unui curs de ukulele se încadrează perfect în aceste norme. Programul reprezintă o alternativă digitală la metodele tradiţionale de educaţie formală şi propune lecţii interesante ce angajează elevii cu multă uşurinţă în activităţile de învăţare. Realizarea articolului a fost posibilă datorită interviului acordat de Jack Painter, managerul de proiect al platformei MusicPlus Digital.


Cuvinte cheie

Platformă electronică, competenţe instrumentale

...

ABSTRACT

The use of digital resources in the learning process is the most effective option for acquiring knowledge and skills. In this context, the use of multimedia resources, teaching, learning and assessment becomes more attractive and more efficient. The approach taken by the project team of the MusicPlus Digital digital platform by creating a ukulele course fits perfectly in these rules. The digital program represents an alternative to traditional methods of formal education and suggests interesting lessons that engage students more easily in the learning activities. Authoring this article was made possible by an interview with Jack Painter, project manager of MusicPlus Digital platform.

 

Key words

Electronic platform, instrumental skills

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com